Clubreglement

 

 • Kom steeds op tijd. Indien dit niet lukt verwittig je de coach met een telefoontje (geen SMS).
 • Training: 5 min. voor de start van de training aanwezig. Wedstrijd : 45 min. voor de wedstrijd (uit en thuis) aanwezig in de zaal. 30 min.voor de start van de wedstrijd zijn spelers en coach klaar om de opwarming te starten.
 • Het is de coach die het vertrekuur bepaalt voor de verplaatsingen.
 • Begroeting: Geef je coach en ploegafgevaardigde een hand als je hen ziet bij een training of wedstrijd. Doe dit ook als je naar andere activiteiten gaat zoals stages, kampen enz… Vergeet begeleiders, medewerkers en bestuursleden niet.
 • Afwezigheid: Waarschuw je coach op voorhand als je niet kan deelnemen aan een training en/of wedstrijd. 24 uur op voorhand kan dit per mail of telefoon. Indien de dag zelf graag enkel via telefoon. Zo kan de coach een correct aantal spelers inschatten voor zijn trainingen en wedstrijden.
 • Gekwetst: Wie gekwetst is waarschuwt zo snel mogelijk de coach. Je blijft bij de ploeg horen ! Dit betekent dat je naar de wedstrijden van je ploeg gaat en ook een inspanning doet om soms een training bij te wonen.
 • Selecties – uitnodigingen: Als je uitgenodigd wordt voor een provinciale, landelijke of nationale selectie, een schoolploeg, dan meld je dit zo snel mogelijk aan jouw coach (en aan de jeugdcoördinator). Verkoop geen drukte als je een selectie haalt maar geef je programma en evaluaties door zodat we je ook daar kunnen volgen en steunen. Wees een toonbeeld van inzet. Je vertegenwoordigt onze club! Als je buiten clubverband deelneemt aan wedstrijden of tornooien, dien je dit ook te melden aan de coach. Zoniet ben je niet verzekerd!
 • In de kleedkamer: Kleedkamer en douche zijn geen speelruimten. Je laat de kleedkamers netjes achter. Lege flessen doucheschuim en lege drankflesjes in de vuilnisbak. Alleen de spelers, coach en ploegafgevaardigde komen in de kleedkamers. Enkel bij de microben worden ouders in de kleedkamer toegelaten. Dit gebeurt in samenspraak met de coach.
 • Kledij en sporthygiëne: Op de training draag je basketbalkledij (T-shirt , korte broek) en (basketbal)schoenen. Op wedstrijden draag je de club-uitrustingen. Indien beschikbaar gebeurt de wedstrijdopwarming in het club-opwarmingsshirt. Hou de shirts netjes. Draag geen attributen (oorringen, armbandjes, uurwerk…) tijdens de training of wedstrijden. Lang haar wordt samengebonden (zowel voor meisjes als jongens). Voor basketschool, microben en benjamins raden we aan om te douchen na trainingen en wedstrijden. Vanaf pupillen is dit verplicht. Vanaf 15 jaar dien je steeds je identiteitskaart bij te hebben op wedstrijden. Je I.K. vergeten kost de club 5 euro. Deze wordt aan de betrokken speler teruggevraagd.
 • Je blijft bij de ploeg (spelers en coach) vanaf de wedstrijdvoorbereiding (30 min. voor de start) tot na het douchen na de wedstrijd. Je zit dus niet op de tribune of in de cafetaria tijdens de rust van een wedstrijd. De opwarming gebeurt met 100% concentratie.Er wordt alleen water of isotone drank gedronken. Geen eten op de bank. Lege flesjes of bekers worden in een vuilnisbak geworpen. Ook op verplaatsing! Laat na een wedstrijd niets rondslingeren aan de spelersbank.
 • Attitude tijdens de wedstrijden: Geef geen kritiek op medespelers, coach, begeleiders, scheidsrechters…Laat je hoofd niet hangen na een, volgens jou, verkeerde beslissing van jezelf, ploegmaat, scheidsrechter, coach….
 • Op de bank moedig je je ploegmaats steeds POSITIEF aan! Heb respect voor elkaar! Bij een vervanging loop je snel naar de bank geven we de ploegmaats op de bank een high-five. Bij een vervanging reageer je nooit negatief. Beslissingen van de scheidsrechter worden niet in vraag gesteld. Verbale agressie en ongepaste lichaamstaal horen niet op het veld. Spelers (+ 14) die tijdens een wedstrijd door de scheidsrechter bestraft worden met een technische fout of uitsluiting zullen tijdens thuiswedstrijden, fungeren als clubscheidsrechter. Attitude tijdens een training Hou de ballen stil en luister aandachtig als de trainer spreekt.
 • Verzamel de ballen steeds op dezelfde plaats. Voer de opdrachten die de trainer oplegt met 100% inzet uit (ook voor een vervanger). Tijdens de break blijf je in de zaal. Geen blikjes of papiertjes in de zaal achterlaten.
 • Ploegbegeleider: Heb respect voor de ploegbegeleider. Help hem/haar waar het kan, bv. bij het verzamelen van de uitrusting na een wedstrijd… Band met de club Steek ongevraagd een handje toe bij een club-activiteit, al is het maar voor een half uurtje. Neem ook daar jouw verantwoordelijkheid op! Helpende handen maken het werk licht en zijn een vorm van waardering voor het werk van ouders en bestuur; want uiteindelijk doen zij dit op vrijwillige basis voor jouw welzijn als speler/speelster. Extrasportieve activiteiten zijn nodig zodat jij je favoriete sport bij deze club kan beoefenen.
 • Meld je aan als clubscheidsrechter, help bvb bij peanutstornooien ed.Kom regelmatig eens kijken naar andere wedstrijden of ga mee als supporter naar wedstrijden, tornooien ed… Diversen Tevens is de coach ook geinteresseerd in je schoolresultaten . Op regelmatige basis zal hij je ook hieromtrent contacteren; in samenspraak met de ouders kunnen deze dan besproken worden Zorg dat je de spelregels goed kent, als iets onduidelijk is, spreek je best je coach aan.
 • De coach en enkel de coach staat in voor de tactische inbreng in de wedstrijd. De coach beslist wie, wanneer en waar speelt in functie van de wedstrijd. Afhankelijk van de leeftijdsgroep zal er gerichter gecoacht worden. Gedraag je op een correcte manier inzake houding, taalgebruik en stiptheid.
 • Respecteer zowel je mede- als tegenspelers. Reageer nooit naar de toeschouwers. Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd, een goed constructief gesprek kan altijd aangevraagd worden door spelers of ouders op een positieve en constructieve manier.

 

 • Betaal lidgeld of inschrijvingen voor stages of kampen op tijd en zorg eveneens voor een medische controle voor uw kind aan het basketseizoen start.
 • U wordt ook gevraagd om een document te laten tekenen dat noodzakelijk is om aan competitie van de VBL deel te nemen.
 • BCAT moedigt de ouders aan om maximaal aan carpooling te doen voor trainingen en wedstrijden.
 • Mogelijke afspraakplaatsen zijn Shell (Ternat) & Volvo De Smedt (Zellik).
 • Belang: teamspirit, efficientie en milieubewustzijn. Ook willen we vragen om mee te waken over het op tijd komen op trainingen en wedstrijden. Indien te laat, graag de coach verwittigen. Wat bij een sportongeval: de club heeft een verzekering bij de VBL van Ethias.
 • Bij een ongeval moet een ongevalsaangifte gedaan worden. Dit papier zal de coach je geven of kan je downloaden op de website www.bcat.be . Dit moet ingevuld worden door een arts. Vanaf dan kan je geen wedstrijden meer spelen tot je genezen verklaard bent. Een tweede vereiste is een genezingsattest laten tekenen door de dokter. Dit bezorg je zo snel mogelijk aan de coach of secretaris Op het moment dat dit getekend is, ben je opnieuw speelgerechtigd. De club heeft een eigen Sport Kine (Peter Dierickx) die de club en spelers helpt bij preventie en revalidatie. Check gegevens op de site.
 • De aanmelding als lid bij onze jeugdopleiding houdt in dat de ouders een bepaald vertrouwen stellen in onze club. De aansluiting of overgang is wat dat betreft te vergelijken met de keuze van een school waarbij men de methodes, discipline en leraren (trainers) accepteert. De komst naar onze club betekent dat een speler en zijn ouders de trainers, de werkwijze en de regels van onze club aanvaarden. Studies zullen altijd voorrang krijgen. BCAT steunt u om uw kind een goede balans te vinden in studies en sport. Indien deze balans niet in evenwicht is kan dit besproken worden met de coach. Evenwel verwachten wij dat de ouders hun kinderen maximaal stimuleren om de trainingen en wedstrijden bij te wonen. Kinderen bij een slecht rapport of mindere prestaties ‘straffen’ met niet naar de basket te komen, heeft ook een gevolg voor de ploeg. Gelieve dit soort maatregelen met de coach te bespreken. Uw kind heeft gekozen om basketbal te spelen. Wij verwachten van de ouders dat zij hun kinderen hierin steunen en aanmoedigen. Dwz voor kinderen is basketbal een sportSPEL, dat ze graag beoefenen. Soms gaat het echter wat minder en kan je als ouder uw kinderen leren om toch door te zetten.
 • Moedig de inzet en de inspanningen van uw kind aan, meer dan de pure prestatie en de winst of het verlies van de wedstrijd. Positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter zijn de beste motivatie voor uw kind. Moedig uw kinderen aan om de regels te respecteren. Na afloop, ook bij verlies, een sportieve houding en geen afbrekende reacties naar eigen spelers, tegenpartij, trainer, ploegafgevaardigde, scheidsrechters en andere ouders. Stimuleer uw kind om de coach in vertrouwen te nemen. Denk eraan dat alles in functie staat van een globale basketbal- en pedagogische opleiding
 • De club wil niet dat ouders zich inlaten met de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer en/of sportieve- en administratieve staff. Indien ouders hier opmerkingen over hebben kunnen ze dat altijd met de coach of de jeugdcoordinator in een onderling gesprek aankaarten. Respecteer de beslissingen van de wedstrijdleiding. Toon een rustig gedrag als bezoeker van jeugdwedstrijden.
 • Heb respect voor de mensen die uw kind de kans bieden om basketbal tespelen. Met name de trainers, de bestuursleden en de vrijwilligers binnen de club. Zij doen er immers alles aan om uw kind te laten uitgroeien tot een goede basketbalspeler en volwassene. Supporter voor de ploeg van uw kind en niet tegen het andere team. Verbaal of fysiek geweld , racisme , vulgariteiten worden niet getolereerd.
 • Tijdens de activiteiten heeft de coach de leiding en de volle autoriteit over uw kind. Maak het uw kind niet moeilijk door eigen instructies te roepen naar uw kind, laat staan kritiek te geven op de coach. Denk eraan dat basketbal in teamverband wordt gespeeld. Uw kind is niet het enige kind in het team . Wees waakzaam bij uw kind voor tekenen van overbelasting. Spreek daar eventueel over met de trainer en de jeugdcoordinator.
 • Als er iets gebeurt bij onze club waarmee u het niet eens bent, of indien iets niet duidelijk is bespreek dit dan in alle rust met de persoon in kwestie of met de leden van de sportieve-en administratieve staff Band met de club
 • Meld je aan als tafel-of chrono verantwoordelijke of clubscheidsrechter. Tafelcommissarissen zijn nodig en de coach en ploegverantwoordelijken zullen hiervoor jullie medewerking vragen. Zonder commissarissen kan er geen wedstrijd plaatsvinden.
 • Steek ongevraagd een handje toe bij een club-activiteit, al is het maar voor een half uurtje. Neem ook daar jouw verantwoordelijkheid op! Helpende handen maken het werk licht en zijn een vorm van waardering voor het werk van ouders en bestuur; want uiteindelijk doen zij dit op vrijwillige basis voor jullie kinderen.
 • Extrasportieve activiteiten zijn nodig zodat zij hun favoriete sport bij deze club kan beoefenen. Zonder bijkomende activiteiten is het onmogelijk dit te realiseren.
 • Kom ook met zoon of dochter eens langs bij de wedstrijden van de A-ploeg.

 

 

 • Kom steeds op tijd, zowel op training als op een wedstrijd Dit is 5 min voor de start van de training en 45 min voor de wedstrijd (uit en thuis) aanwezig in de zaal. 30 min voor de start van de wedstrijd spelers en coach klaar om de opwarming te starten.
 • Het is de coach die in samenspraak met de ploegafgevaardigde het vertrekuur bepaalt voor de verplaatsingen.
 • Trainersvergaderingen Alle trainers worden verondersteld aanwezig te zijn op de trainersvergaderingen.
 • Sportief programma Volg het sportief programma en de planning. Maak je trainingen op papier en geef deze aan de jeugdcoordinator wanneer hij ernaar vraagt. (Gebruik daarbij het modelformulier.) Stel heel concrete doelstellingen voor je spelers. Zorg dat je die, samen met hen bereikt. Wees op de hoogte van de gedragscode voor de spelers. Breng de verschillende punten systematisch aan de orde op je training. Lees ze samen met je spelers.
 • Ploegverantwoordelijke Help de ploegverantwoordelijke zoveel mogelijk. Dit wordt ook van de spelersverwacht.
 • Vervanging Indien je geen training kan geven of een wedstrijd coachen, zoek dan tijdig (1 week op voorhand) een andere clubtrainer om je te vervangen. Schakel geen afgevaardigde of ouder in. Verwittig ploegafgevaardigde en jeugdcoordinator. Al je niemand kan vinden bel of e-mail dan zelf je spelers om de training af te gelasten. Ook de ploegafgevaardigde en jeugdcoordinator breng je op de hoogte.
 • Aanwezigheidslijst Hou uw aanwezigheidslijst van zowel trainingen als wedstrijden nauwkeurig bij. Geef deze door op het intranet van BCAT. Login en paswoord zijn je bezorgd. Houding Jij bent verantwoordelijk voor het gedrag van je spelers. Leer hen een “gezonde houding” : Water en isotone drank kunnen, de rest niet
 • De sportkledij is netjes en verzorgd. Douchen na training en wedstrijd is een aanrader en verplicht vanaf pupillen. Controleer als laatste de kleedkamer.
 • Tijdens een wedstrijd Help je collega-coach van de microben/benjamins bij het ophangen/wegbergen van de kleine bordjes De coach draagt de klub T-shirt/jas/polo/fleece . Geef een briefing voor elk wedstrijd en ook tijdens de rust (ook voor de allerkleinsten).
 • Benadruk het positieve! Stel zeer concrete doelen. Blijf bij je spelers tijdens de opwarming en tijdens de rust. Elke speler die op het blad staat speelt. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Daarbij wordt de speler in kwestie en de ouders voor de wedstrijd op de hoogte gebracht van deze sanctie.
 • Zorg ervoor dat de wedstrijdbank netjes wordt achtergelaten na een wedstrijd.Zorg voor een positieve ingesteldheid van je spelers op de bank.
 • Begroet scheidsrechter en tafelofficiëlen Geef hand aan tegenstrever en na de wedstrijd geven we een hand aan tegenpartijd (coach + spelers) Praten en uitleg vragen aan de scheidsrechter mag op een beleefde manier. Geen enkele scheidsrechterlijke beslissing wordt aangevochten.
 • Sportieve doelstellingen Een jeugdtrainer streeft ernaar spelers te vormen, die de fundamentals kunnentoepassen in wedstrijdsituatie (uitvoeren en beslissen) en de teamgeest prioritair stellen. Elke speler moet op elke spot ingezet kunnen worden.
 • Stimuleer je spelers om deel te nemen aan stages, zondagtrainingen, kampen. Maak hen duidelijk dat dit een kans is die velen niet krijgen! Ouders Van de ouders wordt er verwacht dat ze tijdens de wedstrijden ‘sportief’ de ploeg aanmoedigen.
 • Negatieve kritiek van hen uit naar eigen spelers (ook niet hun eigen kind), tegenstrevers, scheidsrechters, uzelf, kan en mag niet getollereerd worden. Indien zich dit toch voordoet, reageer er dan op, op een tactvolle wijze. Zonder de nabijheid van speler/speelster. Dit alles met het nodige respect. Indien een probleem escaleert wacht dan niet te lang om de jeugdcoördinator op de hoogte te brengen. En denk niet dat je alles zelf moet oplossen.
 • Afsluiten Indien je als laatste training geeft in een zaal, vergeet dan niet alle lichten te doven, de ballen in het ballenrek te leggen en het rek te sluiten. Coaches moeten zicht hebben hoeveel ballen er in de zaal aanwezig zijn.
 • Wacht in de zaal tot de laatste speler afgehaald is of maak er afspraken over met een andere ouder die eventueel wil blijven wachten.
 • Laat NOOIT een kind onbegeleid achter. Extra sportieve-activiteiten. Stimuleer je spelers en hun ouders om samen met jou, actief mee te helpen aan de club-activiteiten. Helpende spelershanden maken het werk licht en zijn een vorm van appreciatie naar bestuur en ouders toe. Want uiteindelijk doet men het op een vrijwillige basis voor het welzijn van spelers en speelsters.