Visie

Sociale Visie:

BCAT wil alle aanwezige spelers een individuele vorming geven die verder gaat dan enkel sportieve begeleiding. We willen mensen VERENIGEN in een breed sociaal geheel, met een niet te onderschatten opvoedende functie. Daarom wil de club voor alle leden het beste alternatief in de omgeving bieden om zijn/haar favoriete sport te beoefenen of eraan mee te werken als vrijwilliger. De club maakt geen discriminatie en wil een zo breed en kwalitatief mogelijk aanbod geven aan ieder die zich wil aansluiten. BCAT wil een club zijn waar iedereen zich thuis voelt en geapprecieerd wordt voor zijn of haar waarde. Een vereniging die niemand wil verlaten.

Sportieve Visie:

BCAT wil in de eerste plaats spelers vormen, die als groep naar een maximaal resultaat streven. Alle jeugdcoaches werken vanaf de balschool met nauwkeurig uitgestippelde leerlijnen per leeftijdsniveau. Er wordt uiteindelijk gestreefd naar een maximale integratie in seniors op verschillende niveaus (landelijk of provinciaal). De club biedt ook vanaf pupillen de mogelijkheid om landelijke of provinciale ploegen in competitie te brengen. BCAT werkt hiervoor samen met gemotiveerde en gediplomeerde trainers/coaches, die deze visie ondersteunen en bewerkstelligen.

BCAT Beleid:

  • Financieel gezond en realistisch: Met een transparant financieel kader en een degelijk onderbouwde VZW-structuur, wil de club een lange-termijn koers varen waarbij alle leden ge├»nformeerd worden op de algemene vergadering. Verenigingen hebben het vandaag niet makkelijk en hangen af van leden (met lidgeld en steun bij activiteiten), sponsors (met engagementen op lange termijn) en gemeentes en basketinstanties (met subsidies). Elk jaar wordt een nauwkeurige begroting opgesteld en door de leden goedgekeurd en daar houden we ons strikt aan.
  • Integratie in 2 gemeentes: Door zowel in Ternat als Asse aanwezig te zijn, bereikt de club een potentieel van meer dan 40.000 inwoners. Ook kan het daardoor beschikken over de noodzakelijke infrastructuur om groei te realiseren. BCAT werkt dan ook nauw samen met beide gemeentes via lidmaatschap en engagement in de lokale sportraad en kan zo rekenen op de steun van Sportfunctionarissen en Schepenen in beide gemeentes.
  • Korte en lange termijn: De club heeft een visie op lange termijn, waarbij sportieve ambitie en sociale beleving centraal staan. Ambitie op verschillende vlakken, die niet enkel in kampioenschappen of in overwinningen moeten resulteren. Vooruitgang van spelers en ploegen, en een degelijke opleiding van jongeren is wat de club wil realiseren. Leden uit de eigen streek doen de club leven en geven een sportieve impuls waar iedereen plezier aan beleeft in alle 19 ploegen die de club in stelling brengt.
  • Breed en kwalitatief aanbod: De club wil een breed aanbod geven aan leden van jong tot oud, en biedt eveneens een thuis aan sporters met een fysieke of mentale beperking. Ook biedt het competitie aan op landelijk en provinciaal niveau. BCAT kan rekenen op een volledige staf van meer dan 20 door Bloso gediplomeerde trainers, allen werkend naar diezelfde doelstellingen.