Ploegverantwoordelijken

TAAKOMSCHRIJVING

De Ploegverantwoordelijke (PV) heeft een belangrijke functie binnen de club. Hij/zij vormt de schakel tussen coach, spelers, ouders en het bestuur. De PV is het aanspreekpunt voor elk van de betrokken partijen. Hij/zij heeft daarbij bijzondere aandacht voor nieuwe spelers en hun ouders.

Samen met de coach zorgt de PV er eigenlijk voor dat bij een ploeg alles ‘op wieltjes loopt’. De PV draagt er daarom ook toe bij dat ouders tijdens wedstrijden en ook daarbuiten de spelers hun  coach en de club steunen. De PV zal door het bestuur uitgenodigd worden op een vergadering aan het begin van het seizoen en op regelmatige tijdstippen waar informatie zal verstrekt worden en waar de PV de kans heeft om te communiceren over wat er bij de ploeg leeft, vragen te stellen etc .

Concrete taken: De PV kan ook taken delegeren maar houdt een overzicht over de taken

De PV organiseert de praktische afspraken van de ploeg.

 • Carpooling (beurtrol), uur van vertrek, zaal adres bij uitwedstrijden.
 • Beurtrol voor het wassen van de uitrustingen
 • De PV overziet de verdeling van de tafelfuncties. Deze zijn het invullen van het wedstrijdblad (20 minuten voor aanvang van de wedstrijd, ingevuld door beide ploegen, over te maken aan de scheidsrechters) en zorgt meer algemeen voor de verdeling van de tafelfuncties, de delegé (tijdens wedstrijden het aanspreekpunt voor de scheidsrechter in geval van problemen, betaalt de refs), de 24 seconden en de klok
 • De PV zorgt dat bij thuiswedstrijden ouders vroeg genoeg aanwezig zijn om te helpen bij het klaarmaken van het terrein (tafel, stoelen, speelstersbanken, wedstrijdapparatuur, wedstrijdblad, drank).
 • De Pv stuurt de uitslag van de wedstrijd door per sms naar de secretaris.
 • De PV zorgt ervoor dat er volk is om na de wedstrijd het  terrein op te ruimen.
 • Hij of zij kan op alle momenten met het bestuur communiceren om zaken aan te kaarten of te bespreken

De Ploegverantwoordelijke zorgt voor de naleving van het huishoudelijk reglement van BCAT dat op de website te vinden is.

 • Activiteiten van de club communiceren  en  promoten in de ploeg  (etentje, mattentaarten)
 • De PV check of de afgevaardigde de scheidsrechters goed ontvangt en betaalt en toont de bezoekers de voorziene kleedkamers.

Bijkomend:

 • Melden van problemen met het materiaal  aan  de materiaal meester
 • De PV draagt tesamen met de coach zorg voor het licentieboek (licenties, medische fiches, verzekeringsdocument).

BCAT wil graag 2 PV’n per team zodat taken kunnen verdeeld worden.