Scheidsrechters: Campagnes vs beleid

Deze week worden er acties en campagnes gehouden naar aanleiding van de incidenten bij een wedstrijd waarbij een scheidsrechter fysiek aangepakt werd. Wat de precieze omstandigheden waren en waarom dit gebeurde wordt momenteel onderzocht. Maar elke vorm van fysiek geweld is uiteraard niet goed te praten, in gelijk welke omstandigheden.

Dus ontvingen we deze week een oproep van het scheidsrechterskorps om de wedstrijd een minuut te staken. Zie de flyer hieronder wat het precies inhoudt. Het gaat hier om een actie om de mensen bewust te maken van de rol van scheidsrechters en zo een signaal te geven dat verbaal of fysiek geweld gewoon niet kan. Een campagne waar we als club uiteraard allemaal achter staan.

Maar belangrijker is dat elke club gaat nadenken wat het beleid is tegenover scheidsrechters. Hoe gaan we met hen om van het moment dat ze toekomen tot het moment dat ze vertrekken. En daar kunnen en moeten wij ook nog beter doen en gaan wat zaken verscherpen.

Wat weinigen beseffen is de tijd die scheidsrechters stoppen in hun hobby (maar vaak ook passie). En die investering moet renderen. Dat gebeurt echt niet op financieel vlak. Ze krijgen een vergoeding die afgestemd is op het niveau van waar ze fluiten en kilometers vergoed. De return on investment zit hem in de kleine dingen.

Dit artikel is dus een warme oproep om wat meer op die kleine dingen te letten:

 1. ONTVANGST & VERWELKOMING:
  • Elke wedstrijd behoeft een afgevaardigde (aka de Délegé) wiens taak het eigenlijk is om dit ter harte te nemen.
  • Dat houdt in dat ze begroet worden bij aankomst, de sleutel van hun vestiaire krijgen en een drankje van de club aangeboden krijgen. Graag ook even nagaan of die vestiaire netjes is.
 2. DIGITAAL FORMULIER:
  • Wie verantwoordelijk is voor de invulling van de ‘tablet’ zorgt ervoor dat de wedstrijd correct ingeladen is en de nummers van de spelers corresponderen met de selectie van de coach.
  • Dit bespaart de scheidsrechters tijd uit want vaak is die er niet in overvloed wanneer ze kort na elkaar wedstrijden moeten leiden.
  • Tijdens de rust wordt er ook de scheidsrechters iets aangeboden om te drinken door de persoon die deze taak op zich neemt.
  • Na de wedstrijd zal de scheids het formulier afsluiten en het is altijd goed om dit samen te doen om te zorgen dat de matchdata correct zijn ingevuld.
 3. COACHING:
  • Ook de coaches gaan naar de tafel en begroeten de scheidsrechters bij aankomst proactief.
  • Voor de start van elke wedstrijd controleert de ref de nummers van de spelers en roept ze 1 voor 1 aan de wedstrijdtafel. De coach zorgt ervoor dat dit op het juiste moment gebeurt en overlegt met de ref hierover.
  • De coach checkt ook even of er een veegborstel aanwezig is en achter de thuisbank staat en er afspraken gemaakt worden wie deze taak op zich neemt. Een gekwetste speler kan zo vanop de bank bijvoorbeeld een steentje bijdragen. Vaak duurt dit lang en dient de borstel nog gezocht te worden, en dat leidt tot vertraging en frustratie bij iedereen.

Maar daarnaast is er nog de meest algemene regel en dat is respectvol omgaan en communiceren met scheidsrechters maar ook evengoed met mensen die een tafeltaak uitvoeren. Dit geldt niet alleen voor coachen en spelers maar ook voor de toeschouwers. Indien er frustraties zijn mogen deze altijd op een correcte manier gebeuren op het juiste moment. En daar kunnen we ook in verbeteren. Emoties laaien soms op maar het is onze collectieve verantwoordelijkheid om hierover te waken. Op de website van Basketbal Vlaanderen kan je ook de gedragscodes vinden die we 100% steunen.

BCAT telt vandaag 10 scheidsrechters en 16 Youth Officials die wekelijks verantwoordelijkheid opnemen. Hun bijdrage aan de club moet hierdoor ook gewaardeerd worden en moeten we werk maken van een collectief bewustzijn van het belang van die rol.

Zo kunnen we meer mensen warm maken om die rol op te nemen en ze in aangename omstandigheden hun hobby laten uitvoeren want dat is onze bestaansreden voor onze 600 leden.