Scheidsrechters verdienen meer dan een ‘Week van…’

Van 7 tot 15 oktober is het de week van de official. Een initiatief van Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie. Een nobele promotiecampagne die de belangrijke rol van scheidsrechters moet onder de aandacht brengen. Tegenwoordig heeft alles een ‘Dag of week van …’ van groentes tot werelderfgoed en dat is belangrijk. Maar waar het vooral om draait is beleid. Een beleid van, voor en door de scheidsrechters want daar start alles mee.

Arbitreren is een knelpunthobby geworden in alle sporten en daar zijn veel redenen voor die ons allemaal bekend zijn. De vraag is wie de knelpunten kan aanpakken. En daar is ons standpunt als club duidelijk in: we zijn zelf verantwoordelijk voor een cultuur waarbinnen de rol van de scheidsrechter naar waarde wordt geschat.

En die cultuur is iets waar te weinig belang aan gehecht wordt. Structuur en organisatie zal vaak primeren maar welke klimaat schep je met al je stakeholders dat bijdraagt om de rol van scheidsrechter aantrekkelijk(er) te maken?

  1. Correcte verloning van de inspanning: BCAT staat volledig achter een correcte vergoeding van de prestaties van een ref. Die bestaat vandaag uit een kilometervergoeding en prestatie gebaseerd op het niveau van de competitie. Voor de eigen Youth officials hanteert BCAT dan ook een mooi vast bedrag per wedstrijd om die instromende talenten te motiveren.
  2. Interesse opwekken en opleiding stimuleren: Het is ook cruciaal hoe een club omgaat met rekrutering, opleiding en motivatie van de eigen officials. Het aanduiden van een speler als scheidsrechter bij een scrimmage in wedstrijdsituaties op een training draagt zeker bij tot het waarderen van de rol. Indien spelers die rol aanspreekt kan het volgen van een Youth Official cursus de volgende stap zijn. Zo hebben we begin dit jaar er een georganiseerd in Asse met groot succes met 17 deelnemers die op die dag een diploma behaalden.
  3. Betrokkenheid van de trainersstaf: BCAT organiseerde recentelijk een coaches meeting waar het belang van goed communiceren met een official werd onderstreept. Onze eigen Remko Walravens sprak de hele coaching staf hierover toe en gaf de nodige tips & tricks mee. De verhouding tussen coaches en scheidsrechters moet altijd op wederzijds respect en begrip gebaseerd zijn. Frustraties zullen er altijd zijn bij het beoefenen van gelijk welke sport, maar die moeten op een juiste manier worden geminimaliseerd.
  4. Aanstekelijke cultuur van bijleren creëren: Elke training en wedstrijd is voor iedereen een leermoment. Quasi alle wedstrijden van U14 en jonger worden vandaag door onze Youth Officials gefloten. Dat zijn momenten waarop kennis kan doorgegeven worden van refs naar coaches en omgekeerd. Openstaan voor bijsturingen is daarbij cruciaal om beter te worden en de rol meer te gaan valoriseren.
  5. Kritiek kan maar op een beleefde manier: Beslissingen worden vaak genomen in seconden en die zullen niet altijd overeenstemmen met wat een coach of ouder langs de zijlijn ziet. Over een fase het dus oneens zijn kan en mag. Maar wat uitgesloten is, zijn persoonlijke opmerkingen of beledigingen. Daar heeft iedereen een rol in te spelen en hanteren we een nul-tolerantie bij onze club.
  6. Geef autonomie aan eigen refs: De volledige planning van de youth officials word vandaag door Remko gedaan. Onze 17-jarige speler en scheidsrechter doet dat met enthousiasme dat hij zelf overdraagt naar de eigen (Youth) officials. Hij staat hen ook bij en helpt op en naast het veld waar hij kan. We merkten ook bijvoorbeeld bij aanvang van dit seizoen een lichte dip in het enthousiasme om terug de draad op te pikken maar Remko zorgde met persoonlijke gesprekken voor een nieuw elan.

Met deze totaalaanpak hopen we dat er nog meer enthousiasme voor de rol van scheidsrechter kan opgewekt worden bij onze leden. Zo slaagde ook Bart Jacobs, clubicoon en vader van Marie (U19) en Michiel (U21) als scheidsrechter dit jaar en neemt hij die rol met passie elke week op. Ook Marie is zelf vaak Youth Official en groeit week na week in haar rol. En het is een rol met verantwoordelijkheid.

Zo merkte ook Michail Al op, die als speler bij BCAT ook de stap maakte naar scheidsrechter en momenteel op landelijk niveau seniors fluit. In zijn sollicitatiegesprek kwam al snel tot uiting dat de kwaliteiten die je ontwikkelt als scheids je ook helpen bij een carrière. Communiceren, snel beslissingen maken, timings en regels respecteren, … Ze dragen allemaal bij om arbeidskansen te verhogen en dus kan dit nog een extra stimulans zijn.

Wij willen alleszins AL ONZE (Youth) OFFICIALS en bij uitbreiding ALLE REFS bedanken voor hun inzet en geduld om alles in goede banen te leiden.

Leve de dag, week, maand en het jaar van de official !

Op de foto: Michail Al & Remko Walravens